Brandbeveiliging

Brandbeveiliging begint bij de bouw. Voor de brandveiligheid moet die namelijk voldoen aan het Bouwbesluit. De gemeentelijke bouwverordening stelt aanvullende eisen, gebaseerd op de lokale situatie. Zo kan voor langere aanrijdtijden van de brandweer een hogere mate van brandveiligheid worden voorgeschreven.

 

Brandsignalering en blusmiddelen

Een snelle signalering van brand voorkomt schade en slachtoffers. Rook-, hitte- en brandgasmelders slaan doordringend alarm zodat u het pand op tijd kunt verlaten. Blusmiddelen zoals een brandblusser, brandslang of blusdeken kunnen een beginnende brand bestrijden. Zorg er ook altijd voor dat vluchtwegen goed bereikbaar zijn. Schaf eventueel vluchtladders aan. Het vluchtrouteplan moet voor iedereen glashelder zijn. Bij brand is er geen tijd om na te denken!

 

Brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie wordt door specialisten Beveiligingstechniek op de situatie ter plaatse ontworpen. De brandbeveiliging waarschuwt u tijdig voor brand. Als u bent aangesloten bij onze meldkamer, dan is de brandweer ook sneller ter plekke.

 

Brandmelders redden levens

Te veel mensen zijn zich niet bewust van de gevaren van brand in huis. Helaas, want in een land als Amerika, waar rookmelders al jaren verplicht zijn, is het dodental als gevolg van brand in de woning drastisch gedaald.

Rookmelders en hittemelders ontdekken tijdig een beginnende brand en slaan doordringend alarm. U kunt de brand misschien nog blussen en in ieder geval het pand veilig verlaten.

 

Thermische en optische rookmelders

Er zijn twee soorten melders die reageren op hitte. De thermodifferentiaalmelder reageert op de snelheid waarmee de temperatuur stijgt. De thermomaximaalmelder is gevoelig voor een ingestelde maximale temperatuur. De optische rookmelder is de bekendste brandmelder. Wanneer verbrandingsproducten de lichtstraal in de melder verstoren, slaat de optische rookmelder alarm.

 

Bedieningspaneel

Net als een inbraakbeveiliginginstallatie bestaat een brandmeldinstallatie uit een centrale, een bedieningspaneel en diverse melders. Het bedieningspaneel wordt meestal bij de ingang geplaatst. Dit eenvoudig te bedienen paneel geeft alle ruimten, handelingen en bijzonderheden binnen het systeem aan. Het brandmeldsysteem staat altijd aan en wordt nooit uitgeschakeld.

 

De centrale

De centrale is het coördinerende centrum van het alarmsysteem. Ter bescherming wordt de centrale altijd in een met een deur afgesloten ruimte geplaatst - meestal in de meterkast.

 

Alarmsysteem

In principe werken alle alarmsystemen op vergelijkbare wijze. Een detector registreert een afwijking (verbrandingsdeeltjes, hitte of brandgasmoleculen) en stuurt een elektrische impuls aan de centrale. Die verwerkt de informatie met het geven van een alarm. Als u bent aangesloten bij een meldkamer, dan is de brandweer bovendien sneller ter plekke.

Contacteer Ons

DOMOTRIC
Vekestraat 29 Unit A1
1910 - Kampenhout
BELGIË

Contacteer ons!
016 67 00 29